Symptomen & risicofactoren

Aneurysma symptomen

Een aneurysma kan jaren aanwezig zijn zonder dat u er iets van merkt. Vaak wordt een aneurysma dan ook per toeval door een arts ontdekt. Bijvoorbeeld bij een echo of röntgenonderzoek van de buik. Meestal geeft een aneurysma ook geen klachten. Veel mensen hebben een aneurysma zonder dat zij hier ooit problemen mee krijgen.

In enkele gevallen zijn er symptomen aanwezig bij een aneurysma in de buikslagader:

  • Onverklaarbare rugklachten, vaak gepaard met pijn boven in de rug.
  • Pijn in de buik, veelal stekend.
  • Het gevoel van een ‘pulserende massa’ in de buik.

Deze symptomen komen ook heel vaak voor zonder dat er sprake is van een aneurysma, maar kunnen ook wijzen op een dreigende scheuring van een bloedvat. Bij twijfel moet u zo snel mogelijk contact met uw arts wanneer u last heeft van een van bovenstaande symptomen.

Er zijn enkele specifieke symptomen die kunnen wijzen op een aneurysma in de borstholte. Deze symptomen zijn:

  • Hoesten en een piepende ademhaling bij een aneurysma vlak boven het hart.
  • Slikproblemen wanneer er extra druk op de slokdarm staat door een aneurysma.

Deze symptomen komen ook heel vaak voor zonder dat er sprake is van een aneurysma, maar deze klachten kunnen wijzen op een dreigende scheuring van een bloedvat. Bij twijfel moet u zo snel mogelijk contact met uw arts wanneer u last heeft van een van bovenstaande symptomen.

Risicofactoren aneurysma

Zoals uitgelegd zijn de symptomen bij een aneurysma vaak onduidelijk. Een aneurysma kan al tijden aanwezig zijn zonder iets te merken. Daarom is het erg belangrijk om u bewust te zijn van de risicofactoren van een aneurysma. Dit zijn factoren die het risico op het ontstaan van een aneurysma vergroten. U kunt denken aan:

De kans op een aneurysma neemt toe naarmate u ouder wordt, vanaf een leeftijd van ongeveer 60 jaar. Bij het ouder worden nemen de elastine en collageen in de bloedvatwanden af, waardoor deze slapper en gevoeliger worden voor een aneurysma.

Aneurysma’s komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Aderverkalking is een aandoening waarbij de bloedvatwanden verharden. De elasticiteit van de wanden neemt af en vetten stapelen zich op. Een grote opeenstapeling van vet wordt een plaque genoemd. Hierin ontstaat ook kalk, vandaar de naam slagaderverkalking. Vaak vernauwt de verkalking het bloedvat, waardoor het bloed minder goed doorstroomt. Soms verslapt de vaatwand juist door alle veranderingen in het bloedvat. Op deze manier kan slagaderverkalking een aneurysma uitlokken.

Een hoog cholesterol kan tot slagaderverkalking leiden, wat het risico op een aneurysma vergroot. Cholesterol is een vetachtige stof die onder andere in het bloed voorkomt. Bij een te hoog cholesterol gaat het vet aan de vaatwanden van de slagaders kleven. Hierdoor vernauwt de bloedvatwand en wordt de druk hoger.

Roken kan de bloedvaten vernauwen en zorgt voor een verhoogde bloeddruk. Dit verhoogt het risico op een aneurysma.

Een hoge bloeddruk zorgt voor meer druk op de bloedvatwanden. Doordat het bloed hard tegen de wanden van de bloedvaten drukt, kan de vaatwand verslappen. Dit kan leiden tot een aneurysma.

Bij overgewicht of obesitas is er te veel vetweefsel in het lichaam. Dit heeft allerlei gezondheidsrisico’s tot gevolg, waaronder een verhoogd risico op een aneurysma.

Als er aneurysma’s in uw familie voorkomen kan dit een risicofactor zijn. Bij de opbouw en stevigheid van de vaatwand speelt erfelijkheid ook een rol.

Letsel aan de borstkas of buik, bijvoorbeeld door een ongeluk, kan de kans op een aneurysma vergroten. Het letsel kan de vaatwanden of bloeddoorstroming beïnvloeden.

Er zijn verschillende aandoeningen die de kans op een aneurysma vergroten. Zo kan het syndroom van Marfan (een aangeboren bindweefselziekte) een aneurysma in de borstkasslagader veroorzaken. Ook kan een eerder aneurysma de kans op een nieuw aneurysma vergroten. Zo hebben sommige patiënten met een aneurysma van de borstkasaorta ook een verhoogde kans op een aneurysma in de buikslagader.